فراخوان واکسیناسیون کرونا برای کلیه ی دانشجویان ساکن در شهرستان کرمانشاه

به اطلاع تمامی دانشجویان محترم دانشگا رازی می رساند که از مورخ 29/06/1400 (روز دوشنبه), می توانند جهت تزریق واکسن اپیدمی کوید-19 به مرکز خدمات واکسیناسیون دانشگاه رازی مراجعه و نسبت به تزریق واکسن (با اختیار در انتخاب نوع آن) اقدام فرمایند

جدیدترین اخبار

پیام تبریک رئیس دانشگاه به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید پیام تبریک رئیس دانشگاه به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید
فراخوان واکسیناسیون کرونا برای کلیه ی دانشجویان ساکن در شهرستان کرمانشاه فراخوان واکسیناسیون کرونا برای کلیه ی دانشجویان ساکن در شهرستان کرمانشاه
فراخوان چهاردهمین جشنواره بین المللی حرکت فراخوان چهاردهمین جشنواره بین المللی حرکت
برنامه و اولویت بندی واکسیناسیون دانشجویان اعلام شده ازسوی وزارت بهداشت برنامه و اولویت بندی واکسیناسیون دانشجویان اعلام شده ازسوی وزارت بهداشت