افتتاح رسمی باشگاه دانشجویان دانشگاه رازی

دانلود ویدیو باحضور مهندس عسکری مدیر کل پشتیبانی فرهنگی وزارت عتف و دکتر اعلمی آل آقا ریاست محترم دانشگاه رازی وهمچنین مسئولین معاونت فرهنگی دانشگاه آیین افتتاحیه رسمی باشگاه دانشجویان دانشگاه رازی برگزار گردید.